Chi Tiết Sản Phẩm

  • DUNG MÔI ISOPAR H

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: Liên Hệ

  • Tên sản phẩm: Dung môi Isopar H
    CAS no: 64742-48-9
    Tên hóa học: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

    Tình trạng: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Thương Mại Hóa Chất Nam Bình. Mua Dung môi Isopar H liên hệ: 028 37160175 - Email:e up dữ liệu nhớ sửa cho chị chỗ email liên hệ là Email: info@sieuthidungmoi.vn

DUNG MÔI ISOPAR H 
 

 
 
Sử dụng sản phẩm
Isopar H là dung môi được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, chuyên nghiệp và tiêu dùng như dung môi quá trình sản xuất, gia công kim loại, công thức hóa học nông nghiệp, chế biến polyme, chất tẩy rửa và chất phủ. Sản phẩm này có thể là một thành phần trong các ứng dụng tiêu dùng và thương mại như lớp phủ, chất tẩy rửa và chất lỏng chức năng trong các sản phẩm tiêu dùng khác.
 
Tính chất vật lý / hóa học
Isopar H có thể giải phóng hơi dễ dàng tạo thành hỗn hợp dễ cháy. Nó chỉ nên được xử lý nơi thông gió đầy đủ và ở những khu vực không có nguồn đánh lửa (ví dụ: không có ngọn lửa mở, nguồn điện tĩnh hoặc công tắc đèn không được bảo vệ). 
 
Điểm chớp cháy cho sản phẩm này là> 40ºC /> 104ºF