Chi Tiết Sản Phẩm

  • DUNG MÔI EXXSOL - D60

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: Liên Hệ

  • Tên sản phẩm: Dung môi Exxsol - D60
    CAS no: 64742-48-9
    Tên hóa học: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

    Tình trạng: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Thương Mại Hóa Chất Nam Bình. Mua Dung môi Exxsol - D60 liên hệ: 028 37160175 - Email: info@sieuthidungmoi.vn

DUNG MÔI EXXSOL - D60 
 

 
 
Exxsol D60 là dung môi được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và chuyên nghiệp như là dung môi quá trình sản xuất, gia công kim loại và sơn phủ.
 
Exxsol D60 là vật liệu dễ cháy và chỉ được xử lý nơi thông gió đầy đủ và ở những khu vực không có nguồn đánh lửa (ví dụ: không có ngọn lửa mở, nguồn điện tĩnh hoặc đèn không được bảo vệ công tắc).
 
Điểm chớp cháy cho sản phẩm này là khoảng 143oF / 62oC.