Chi Tiết Sản Phẩm

  • DUNG MÔI EXXSOL - D30

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: Liên Hệ

  • Tên sản phẩm: Dung môi Exxsol - D30
    CAS no: 64742-48-9
    Tên hóa học: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

    Tình trạng: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Thương Mại Hóa Chất Nam Bình. Mua Dung môi Exxsol - D30 liên hệ: 028 37160175 - Email: info@sieuthidungmoi.vn

DUNG MÔI EXXSOL - D30 
 

 
Exxsol D30 là dung môi được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, chuyên nghiệp như dung môi quá trình sản xuất, gia công kim loại và chất phủ. Tuy nhiên, sản phẩm này có thể là thành phần trong các ứng dụng của người tiêu dùng và sản phẩm thương mại như các dung môi và lớp phủ kim loại.
 
Exxsol D30 có thể giải phóng hơi dễ dàng tạo thành hỗn hợp dễ cháy, chỉ được xử lý nơi thông thoáng và trong khu vực không có nguồn phát lửa (ví dụ: không có ngọn lửa mở, nguồn điện tĩnh hoặc công tắc đèn không được bảo vệ).
 
Điểm chớp cháy cho sản phẩm này >23oC / >73oF.