Chi tiết bài viết

Sinh nhật hằng tháng

Hoạt động xã hội 3

Chúng tôi luôn quan tâm đến đời sông toàn thể nhân viên trong công ty và để tạo không khí vui vẻ , tinh thần thoải mái trong công việc, hàng tháng chúng tôi luôn tổ chức Sinh nhật để chúc mừng các Anh/Chị em có ngày sinh nhật trong tháng đó.

Sinh nhật hằng thángSinh nhật hằng thángSinh nhật hằng thángSinh nhật hằng thángSinh nhật hằng tháng