Chi tiết bài viết

Hoạt động từ thiện cuối năm

Nhằm giúp đỡ những hoàng cảnh khó khăn ở Huyện Bù Gia Mập - Tỉnh Bình Phước.

 

 

Như thường lệ hằng năm Công Ty tổ chức chuyến đi mang những món quà Tết nho nhỏ,

đến các hộ gia đình nơi đây , góp phần cho 1 cái Tết ấm no, hạnh phúc.