Chi tiết bài viết

Hoạt động Công Đoàn

Biết được sự khó khăn của Tiểu học Vĩnh Hòa , những năm qua các em đến trường còn gặp nhiều khó khăn trong mặt kinh tế.

Nhân dịp Khai giảng đầu năm học mới, Chúng tôi mang đến các em những tập vở , cây bút... một số món quà thiết thực góp một phần giúp đỡ các em đến trường.