Chi tiết bài viết

Hoạt động công đoàn tháng 12

 

Nhận được sự kêu gọi từ Ban giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học Axan ở thôn Arầng 3 - Xã A Xan - Huyện Tây Giang - Quảng Nam.

Hoạt động công đoàn tháng 12Hoạt động công đoàn tháng 12

 

Ban lãnh đạo Công ty quyết định hỗ trợ 6 dàn máy vi tính cùng tập sách vở dành tặng cho Trường.

Hoạt động công đoàn tháng 12Hoạt động công đoàn tháng 12

 

Hy vọng các em có điều kiện học tập tốt hơn.