Chi tiết bài viết

Hoạt động công đoàn tháng 12

 

Nhận được sự kêu gọi từ Ban giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học Axan ở thôn Arầng 3 - Xã A Xan - Huyện Tây Giang - Quảng Nam.

 

Ban lãnh đạo Công ty quyết định hỗ trợ 6 dàn máy vi tính cùng tập sách vở dành tặng cho Trường.

 

Hy vọng các em có điều kiện học tập tốt hơn.