Chi tiết bài viết

Nét đẹp ngành hóa chất

Nét đẹp ngành hóa chất

Hàng năm, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đều tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến quỹ tiền lương, việc làm của NLĐ và phúc lợi xã hội của từng doanh nghiệp. Công đoàn luôn phối hợp với tập đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc hàng năm chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị NLĐ. Thông qua các hội nghị NLĐ, xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; khuyến khích các đơn vị đưa các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ vào thỏa ước lao động tập thể như: Tặng quà nhân dịp sinh nhật, tổ chức tham quan, nghỉ mát, chăm lo việc hiếu - hỉ, thăm công nhân nghèo, khen thưởng con công nhân học giỏi, thi đỗ đại học…

Đặc biệt, tổ chức công đoàn luôn quan tâm, coi trọng công tác an sinh xã hội như một nét đẹp của toàn thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong toàn hệ thống. Theo đó, hàng năm, lãnh đạo tập đoàn và công đoàn đều có công văn liên tịch vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên đóng góp 1 ngày lương ủng hộ Quỹ An sinh xã hội do tập đoàn quản lý; tạo nguồn kinh phí chăm lo cho những tập thể, cá nhân trong và ngoài tập đoàn gặp nhiều khó khăn và các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai…

Theo lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, tính riêng trong năm 2018, tổng số tiền tập đoàn đã thực hiện công tác an sinh xã hội đạt gần 30 tỷ đồng. Trong đó, riêng Công ty mẹ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã chi 5.207.882.000 đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo cho NLĐ như: Thăm hỏi thân nhân dịp Tết nguyên đán; trợ cấp khó khăn, khen thưởng con cán bộ, công nhân lao động học giỏi; hỗ trợ học bổng cho học sinh vượt khó; hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm hóa chất”, tổ chức cho NLĐ đi điều dưỡng… Bên cạnh đó, công đoàn phát động các phong trào đóng góp xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam”, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng… Hiện nay, các đơn vị trong toàn tập đoàn đang nhận nuôi, phụng dưỡng 41 mẹ Việt Nam anh hùng với mức trợ cấp hàng tháng từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng/người.

Cùng với Công ty mẹ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị còn tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện, vận động cán bộ, công nhân viên tham gia hưởng ứng, đóng góp với địa phương và tập đoàn. Các đơn vị tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội như: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình… với số tiền chi thực hiện công tác an sinh xã hội trong năm 2018 đạt 22 tỷ đồng.